Ndërtimi cilësor kërkon një themel të fortë

 

Ne e dimë këtë më shumë se çdo kompani tjetër në rajon - me përvojën tonë shumë vjecare në nivel lokal dhe kombëtar ne kemi fituar një reputacion të lartë në industri.

 
 
 
 

Shërbimet

 
 

Ndërtimtari

 

 
 
Ne e bëjmë planin e projektit në realitet. Ne respektojmë afatet e rrepta dhe standardet e cilësisë.
 
 
 

Betonim

 

 
 
Ne jemi plotësisht përgjegjës për të gjitha hapat në këtë fazë të rëndësishme të ndërtimit të secilit objekt.
 
 
 

Arkitekturë

 

 
 
Ne përgatisim projekte të plota për ndërtesa për qëllime të ndryshme, nga koncepti deri tek realizimi.
 
 
 

Enterior

 

 
 
Ne projektojmë dhe kryejmë dizajn të brendshëm sipas dëshirave dhe nevojave të klientit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne e kemi ndërtuar reputacionin tonë me besimin që klientët tanë na I kan besuar

 
Cilësia e punës së deritanishme, ndërtimi i hershëm i objekteve, buxheti që nuk i kalon kufijtë, ka krijuar një nivel të lartë besimi tek klientët tanë aktualë dhe të ardhshëm. Kjo praktikë e punës së palodhur dhe qasjes së ndershme na ka bërë shumë më të suksesshëm sesa konkurrenca jonë.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGA KONCEPTI NË REALIZIM

 
Për gati 10 vjet aktiviteti ynë kryesor është ndërtimi - ndërtimi i ndërtesave ose pjesë të ndërtesave. Fillimet tona ishin modeste, por me një vizion dhe ambicie për të ndërtuar një kompani që me ekspertizëm, njohuritë dhe mekanizimin e saj do të sigurojë cilësi të lartë për çdo klient.

Deri më tani, ne kemi ndërtuar strehim individual dhe kolektiv për investitorët e njohur. Ne kemi makineritë tona të ndërtimit, automjete për qëllime të veçanta - mikse betoni, pompa betoni, kamionë, ekskavatorë, vinça shtyllash - vinça, pajisje më të fundit për ndërtimin dhe organizimin e një vendi ndërtimi gjatë ndërtimit të ndërtesave, dhe pajisjet e plota të nevojshme për të ndërtuar në një objekt deri në fazën e karabinës.

 
 
 
 
 
 
 

Projektet tona

 

më të mira

 
 
 

Partnerë

 
 
 

Trim & Lum

 
 
 
 

Seismic Design

 
 
 
 

Fabrika Karposh

 
 
 
 

Bi Holding

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na kontaktoni

 

 
Na kontaktoni duke përdorur formularin më poshtë:

 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
бул. Крсте Мисирков 13/9 1000 Скопје
+389 2 2123 456