Per ne

 
 
 
 
 

NGA KONCEPTI Në REALIZIM

 
Shumë vite përvojë lokale dhe kombëtare të ndërtimit me reputacion për ofrimin e projekteve të mëdha dhe unike të ndërtimit të projekteve përpara afatit dhe brenda buxhetit tuaj. Kompania jonë u shërben klientëve dhe pronarëve të objekteve për shumë vite. Ne kemi gjetur se çelësi i suksesit të çdo projekti është të kuptojmë nevojat dhe pritjet e pronarit, dhe më pas të tejkalojmë ato pritje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shërbimet

 

 
Nga koncepti deri në përfundim, i gjithë ekipi ynë i dizajnerëve, menaxherëve të projekteve dhe CEO-ve me përvojë i bëjnë nevojat e klientëve tanë një përparësi. Ne kemi përvojë në një spekter të gjerë të projekteve dhe metodave të shpërndarjes, dhe ne përdorim të gjitha praktikat e provuara dhe teknikat më të fundit për të siguruar që projektet e klientëve tanë të arrijnë potencialin e tyre të plotë.
 
 
 
 
 

Certifikatat

 

 
Politika e cilësisë e përcakton vendosshmërin, mirëkuptimin, strategjinë dhe përgjegjësinë e stafit të CONCRET KO DOOEL Shkup, për të përmbushur kërkesat dhe pritjet e blerësve, investitorëve, shoqërisë, pronarëve dhe stafit.

Vizioni ynë afatgjatë është me përvojën tonë shumë vjeçare profesionale për të krijuar objekte moderne estetike që plotësojnë të gjitha standardet arkitektonike dhe ndërtimore.