Тим

 
 
 
 
 
 
 
 
Менаџер

dulimustafa71@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раководител на механизација

075 431 980
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управител

075 410 673
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шеф на администрација

info@concrete.mk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Архитект

ddm@concrete.mk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Архитект

ddm@concrete.mk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раководител на градилиште

076 432 202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раководител на градилиште

076 339 388
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Асистент

075 216 939
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Градежен инженер

075 234 383