Проекти

Градежништво

ARTIS APARTMENTS -ГРОТЕКС ГРАДБА, КОМПАНИЈА ВЕЛКОВСКИ

КИСЕЛА ВОДА- BOSTON CONSTRUCTION.

КОЗЛЕ- SMART LIVING 1 (SEISMIC DESIGN)

КОЗЛЕ- SMART LIVING 2 (SEISMIC DESIGN)

Архитектура

КУЌА 1

КУЌА 2

КУЌА 3

MATSTAR

ЕНТЕРИЕР

ТРПЕЗАРИЈА

ДЕТСКА СОБА

ДНЕВНА СОБА

ДНЕВНА СОБА 2

СПАЛНА СОБА

СПАЛНА СОБА

ВИДЕА